De verschuiving naar Serverless

by Jeroen van der Leer on 18 January 2018


Las Vegas, november 2014, AWS Re:Invent. Amazon Web Services lanceert AWS Lambda, een cloudservice gebaseerd op event based computing, die de pay-per-use-belofte en applicatiearchitecturen naar een volgend niveau weet te tillen. Inmiddels is serverless de eerste vraag bij elke cloud-native-applicatietransformatie.

In de jaren negentig zette virtualisatietechnologie de markt op zijn kop. De ‘next big thing’ die volgde was in 2006 de lancering van public cloud computing, primair Infrastructure- as-a-Service-diensten. Vervolgens wonnen Platform-as- a-Service-diensten terrein en gingen applicatiearchitecten daarop cloud-native-denken, -ontwerpen en -implementeren. Vanuit het cloud-native-gedachtengoed, ontstond de applicatiearchitectuur op basis van Microservices. De populariteit van Microservices werd verder gedreven door containerization (Docker). Applicaties worden opgebroken in kleinere functies die zelfstandig draaien, schalen en ontwikkeld worden. De laatste stap in deze evolutie is event based serverless computing, ook wel serverless geheten.

Het gedachtegoed van serverless is om applicaties op te bouwen uit businesslogic in events en functies. Een event triggert een functie, wat simpelweg een stukje applicatiecode is die door het onderliggende cloudplatform wordt uitgevoerd. Voordeel: geen inframanagement en schaalbaarheidsvraagstukken meer, maar simpelweg functies, in de vorm van code, die met onderlinge logica een applicatie(onderdeel) vormen, gefactureerd per honderd milliseconden runtime. Extreem efficiënt in beheer- en rekenkosten. Sinds de lancering van serverless met AWS Lambda, en later ook de Azure- en Google-equivalenten, groeit de toepassing van serverless enorm.

Direct na de lancering van Lambda zagen we al snel een toepassing voor het bouwen van maatwerkfuncties binnen het AWS Platform zelf. Het automatiseren van beheerscripts, controlefuncties en checks serverless oplossen, is dan ook een absolute best practice geworden. Inmiddels is serverless geëvolueerd tot de eerste vraag bij het cloud-native-migreren van applicaties. Vaak wordt serverless ingezet in een deel van de totale applicatieoplossing, aangevuld met API Gateways en PaaS-diensten als databases, storage maar ook Docker en IaaS. De serveless-trend zal komende jaren naar verwachting hard doorzetten. Trends als cloud-native-migreren, DevOps en IoT zullen hierbij belangrijke drivers zijn en tot nieuwe innovatieve mogelijkheden en hoge efficiency leiden.

Het toepassen van serverless in het applicatielandschap is absoluut interessant, maar vereist ook nieuwe competenties, te bereiken door experimenteren en/of ervaring. Vraagstukken rondom security, omgaan met lock-in en het containerization versus serverless op applicatieonderdelen zijn key om goed beantwoord te hebben als je serieus wil gaan toepassen. Mooi advies hierbij: start small, experiment, learn and take the journey.

Door: Jeroen Jacobs, cloudconsultant bij Oblivion Cloud Control

(Dit artikel is eerder gepubliceerd in Computable Magazine in Januari 2018.)

Jeroen is a Cloud Consultant at Oblivion and works with customers to ensure their cloud journey is a successful one. He has conducted numerous cloud and migration readiness assessments during which key areas of improvement for those customers were identified. In addition, Jeroen has helped customers create business cases to support and justify their decision to move to the cloud and has helped customers design and staff Cloud Centers of Excellence.

Explore related posts