Het belang van Mensen bij cloud transformatie – KNMI (English)

by guest on 17 April 2019

(Nederlands) Onze klant Jan-Willem Arnold van KNMI sprak in April bij AWS Public Sector Summit in Brussel. Hij presenteerde over “The People Pillar of Cloud Adoption”, oftwel het belang van mensen bij de verandering naar cloud computing.

Een succesvolle cloud transformatie kent drie pijlers: Mensen, Processen en Technologie. Te vaak focussen organisaties zich op de laatste twee en vergeten het menselijk aspect ervan. Leidinggevenden beseffen zich goed dat ze processen en technologie relatief makkelijk kunnen aanpassen – maar cultuur is een heel andere zaak.

Deze presentatie behandelt best practices om deze uitdaging goed aan te pakken. De presentatie van Jan Willem begint op 12 minuut 23 en eindigt op 31 minuut 23.

Hij geeft deze presentatie samen met Thomas Blood van AWS, die voor en na zijn presentatie spreekt. Ook zijn verhaal over transformatie kunnen we van harte aanbevelen.

(English) Our client Jan-Willem Arnold of KNMI spoke at the AWS Public Sector Summit in Brussels in April. He presented about “The People Pillar of Cloud Adoption”, i.e. people’s interest in the change to cloud computing.

A successful cloud transformation has three pillars: People, Processes and Technology. Too often organizations focus on the latter two and forget the human aspect. Managers are well aware that they can adapt processes and technology relatively easily – but culture is a completely different matter.

This presentation discusses best practices for tackling this challenge. Jan Willem’s presentation starts at 12 minutes 23 and ends at 31 minutes 23.

He gave this presentation together with Thomas Blood of AWS, who spoke before and after his presentation. We can also warmly recommend his story about transformation.

by guest

Explore related posts