Vacancy

AWS Cloud Consultant

English below

Over de functie

Als (technisch) Cloud Consultant ben je dé sparringpartner voor de klant. Je helpt klanten bij het ontwerpen van de cloud oplossing die het best past bij hun bedrijfsbehoeften en je vertaalt deze oplossing naar een flexibele, schaalbare en veilige cloud architectuur en/of cloud native applicatie. Jij slaat de brug tussen business en techniek, zowel bij de klant als bij onze interne proposities.

We zorgen er hierbij samen voor dat je altijd werkt aan projecten bij minimaal twee verschillende klanten. Dat zorgt voor de nodige afwisseling in je werk, maar minstens zo belangrijk is het feit dat je door steeds in andere omgevingen te werken steeds beter in staat bent om je oplossingen te toetsen aan de laatste best practices in de markt.

Wij zijn hét kenniscentrum op het gebied van AWS binnen Xebia. Dat betekent dat we altijd voorop blijven lopen in het leren kennen en toepassen van de nieuwste features die AWS naar de markt brengt. Zelfstudie en kennisdeling (zowel binnen Oblivion, bij Xebia, bij klanten en binnen de community) zijn daarom een onderdeel van je primaire takenpakket en zeker niet iets dat erbij gedaan moet worden en wordt begrensd door een studiebudget.

Wat we als laatste zeker nog even moeten noemen is dat binnen ons team eigenlijk iedereen hands-on met de techniek werkt. Wij geloven er sterk in dat je alleen komt tot de juiste adviezen over techniek als je er ook blijvend zelf mee werkt.

Wat we te bieden hebben

Mocht je de introductie op onze careers page hebben overgeslagen om direct naar deze vacature te gaan, dan is dit het juiste moment om terug te gaan en te ontdekken waarom wij denken dat wij voor jou de place to be zijn. Verder bieden we je in deze functie specifiek:

 • De kans om echt impact te maken op de strategische cloud keuzes bij de meest interessante klanten in de Nederlandse markt;
 • Een grote diversiteit aan projecten, uiteenlopend van complete migraties van datacenters tot het implementeren van serverless oplossingen, zodat je altijd iets nieuws te leren hebt;
 • Jouw ideale mix tussen strategie, design en hands-on werkzaamheden. Je krijgt zelf veel invloed op hoe de balans tussen deze drie zaken in de praktijk wordt;
 • Samenwerken met louter collega’s van topniveau, die de volgende zaken tot kernwaarden van het team hebben benoemd: resultaatgerichtheid, collegialiteit, innovatie, integriteit en kwaliteitsgerichtheid;
 • Als zelfstandig opererend lid van de Xebia Group kunnen we jou de ideale mix bieden van de faciliteiten die horen bij een groot bedrijf en het familiegevoel dat Oblivion al jaren onderscheidend maakt;
 • Je bent omringd door getalenteerde collega’s en je maakt ieder jaar gebruik van een persoonlijk studiebudget van 5K per jaar + 6 studiedagen.

De bovenstaande bullets zijn natuurlijk vooral generieke benefits en we gaan graag met je in gesprek om er extra punten aan toe te voegen die op jou persoonlijk van toepassing zijn.

Over jou

Bij ons draait alles om AWS, dus we zoeken collega’s die net als wij een echte passie hebben voor dit platform.

In het formuleren van je adviezen ga je altijd uit van de zakelijke behoeften van de klant en zal je die belangen altijd boven je persoonlijke technische voorkeuren stellen. Aan de andere kant stel je je brede technische kennis en expertise voorop als het gaat om het bieden van oplossingen en adviezen en krijg je anderen hier ook van overtuigd. Ten slotte ben je in staat om je advies samen te vatten en indien nodig te ontdoen van de technische details om ook op business niveau het gesprek te kunnen voeren.

Bij het lezen van CV’s en tijdens ons selectieproces letten we daarnaast vooral op de volgende zaken:

 • Passen we bij elkaar als mensen? Niet iedere goede cloud professional is ook persé een goede match met onze cultuur, waarden en werkwijze. We willen dus veel weten over hoe je werkt, hoe je denkt en wie de “persoon achter het profiel” is;
 • Een sterke detail kennis van de gehele breedte van het dienstenpakket van AWS. Natuurlijk kan je niet in alles een expert zijn, maar we vinden het belangrijk dat al onze collega’s het gehele spectrum overzien;
 • Solide basiskennis van enkele aanpalende domeinen, zoals software development, networking, security en Agile/DevOps processen en tooling;

Contact en solliciteren

Mochten we je overtuigd hebben dat deze positie de ideale (volgende) stap is in jouw carrière of heb je aanvullende vragen naar aanleiding van deze vacature, vul dan het formulier onderaan de pagina in of neem contact op met Karlijn Teunissen (onze HR-specialist) via [email protected] of telefonisch via 06-34377850.

Cloud Consultant bij Oblivion


About the role

As a cloud consultant you are the trusted advisor for your clients. You help them to design the best fitting AWS Cloud solution for their business needs and turn this into a flexible, scalable and secure cloud architecture and/or cloud native application. You build the bridge between business and technology, both for clients and internal product development.

We will make sure you are always working on at least two simultaneous projects, for different clients. This way we can guarantee that you have plenty of variation in your work, but your exposure to large quantities of different environments also help you to become (even) better at benchmarking your solutions against the best practices in the market.

Oblivion is the main center of AWS knowledge in the Xebia group. Combined with our AWS Premier partner status this means we will always stay ahead of the pack when it comes to studying the latest AWS features and applying them to real life client cases. To maintain this status we need to make sure that continuous learning and knowledge sharing are an integral part of your daily work, not just an afterthought.

A final fact to explicitly state is that this role, as well as all other roles in our team, is a hands-on first vacancy. We all work with technology on a daily basis, because we feel this is the only way to make sure we always give the best possible advice.

What we have to offer

If you skipped the general introduction on our careers page  and proceeded straight to this vacancy, now would be a good time to check back and read up on why we think we are a great place to work. Specifically for this role we offer the following:

 • The chance to have genuine impact on the strategic cloud decisions for a wide range of interesting clients;
 • High level of diversity in the projects you work on, ranging from data center migrations to implementing serverless solutions and optimizing existing AWS environments;
 • Your ideal mix between strategy, architecture/design and hands-on work. You will have a strong influence on how these three components balance out in your typical work week;
 • Work side by side with the best cloud consultants in the Dutch market, who have chosen the following core values: getting results, teamwork, innovation, integrity and a strong focus on quality;
 • As an independently functioning member of the Xebia group, we can offer you the combination of the facilities, knowledge sharing and growth opportunities that belong with being part of a large organization and the close knit family feeling that has helped us get to where we are today;
 • You’ll be amongst extremely talented colleagues and have access to a personal training budget of €5k per year + 6 study days.

Of course the bullet points listed above are pretty generic. We will gladly make time to talk about your personal situation and see if we can add some very specific benefits to the list.

About you

Our world revolves around AWS, so we are looking for colleagues who share our passion for this technology. When designing your solutions you always put the client’s needs first and put their interests above your personal preferences in for instance technology choices. Based on your broad knowledge of software development in general and cloud computing in particular you are able to convince people of the viability of your ideas. Last but not least you are able to compress and summarize your advice and where needed strip away the technical details when required to suit your audience/counterparts.

When reading profiles and throughout our selection process we pay close attention to the following:

 • How well do we fit together on a personal level? Not every great Cloud Professional is necessarily a good match for our culture, values and way of working. This means we try to gain insight into your work and thought processes and really want to get to know “the person behind the profile”;
 • The strength of your knowledge about all facets of the AWS portfolio. We know you can’t be an expert on everything, but we do expect all members of our team to understand the basics of the entire spectrum;
 • Your broader knowledge about adjacent domains, like software development, networking, security, automation tooling and agile processes.

Contact and applications

If we have managed to convince you that joining our team would be the right next step in your career, by all means get in touch with us via the contact form below. Of course we are also happy to answer any questions you might have. You can reach Karlijn Teunissen via [email protected] or 06-34377850.