Oblivion scoort gedeelde eerste plaats op customer delight in Giarte IT Xperience Monitor

by Thomas Wijntjes on 14 September 2022

English below.

OBLIVION SCOORT GEDEELDE EERSTE PLAATS OP CUSTOMER DELIGHT IN GIARTE IT XPERIENCE MONITOR

Hilversum, 15 september 2022 – Xebia’s cloud label Oblivion gooit bijzonder hoge ogen in de Giarte IT Xperience Monitor 2022 met een gedeelde eerste plaats bij Customer Delight en een top twee positie voor Competenties en Klantgerichtheid. Oblivion kijkt ernaar uit om de bovengemiddelde scores uit de benchmark te benutten om het volgend jaar nóg beter te doen.

Eén van de belangrijkste metingen in de Giarte IT Xperience Monitor is het aantal “fans” (“ja” en “absoluut”-aanbevelingen) – klanten die het bedrijf aan anderen zouden aanbevelen. Een indrukwekkende 95 procent van de respondenten zou Oblivion aanbevelen. Dit ligt ver boven het marktgemiddelde van 75 procent. Andere categorieën waarin Oblivion uitblinkt zijn bekwaamheid (92), aanpassingsvermogen (91), betrouwbaarheid (92) en communicatie (91). De waardering voor het dienstenportfolio van het bedrijf is ook zeer overtuigend. Zo geven klanten de Platform Engineering-diensten van Oblivion een 9,1, Advanced Public Cloud Management een 8,6 en Cloud Financial Management een 8,4. Binnen het segment Cloud Financial Management was Oblivion de enige partij binnen het onderzoek die voldoende referenties haalde om een beoordeling te bemachtigen.

“Het is de eerste keer dat Oblivion, onderdeel van Xebia, meedoet aan dit onderzoek. We danken onze klanten voor de lovende resultaten van onze AWS-diensten. Ook gaan we de feedback gebruiken om onze dienstverlening nog beter aan te laten sluiten op de behoefte van de markt. Daarbij zijn we bijzonder trots op de erkenning van onze Cloud Financial Management diensten. Al sinds 2015 helpen we organisaties kosten-efficiënt te werken in de cloud. Het voelt goed om nu met de markt te kunnen delen welke waarde onze klanten daaraan hechten.” – Jeroen Jacobs, Chief Commercial Team Oblivion.

Over Giarte IT Xperience Monitor

De IT Xperience Monitor (ITX) is de jaarlijkse meting van klanttevredenheid over de dienstverlening van toonaangevende en snel opkomende IT-bedrijven in de Nederlandse markt. ITX is de bron voor reflectie en vooruitkijken en levert praktische inzichten en inspiratie voor continue verbetering van de klantbeleving. Ieder jaar presenteert Giarte, in de vorm van het ITX Monitor-rapport, de belangrijkste onderzoeksresultaten, met daarnaast een keur aan artikelen, analyses en cases. Alle artikelen en de onderzoeksinformatie is ook te vinden op itx.giarte.com.

Over Oblivion (Part of Xebia)

Oblivion is een AWS Premier Consulting Partner en Solution Provider voor zowel managed- als professional cloud services. Onze missie luidt: “We guide our customers to become self-sufficient and innovative on a successful and effective cloud journey”. Dit doen we door het ontwerpen, plannen, migreren en implementeren van cloud oplossingen op grote schaal, waarbij het aan de klant overdragen van kennis centraal staat. Oblivion maakt sinds juni 2021 deel uit van Xebia. Xebia, de snelgroeiende digitale leider, geeft al meer dan 20 jaar hoogwaardig advies aan bedrijven wereldwijd bij hun digitale transformatie en levert diensten en oplossingen op het gebied van cloud, data, DevOps-Agile en software. Xebia heeft met succes verschillende merken gelanceerd en overgenomen, waaronder Oblivion, en blijft uitbreiden met een ‘buy and build’-strategie: samenwerken met thought leaders om samen meer voet aan de grond te krijgen in de digitale ruimte. Xebia heeft meer dan 5000 medewerkers. Het hoofdkantoor staat in Nederland met vestigingen wereldwijd. Ga naar www.oblcc.com en www.xebia.com voor meer informatie.

English

OBLIVION SCORES A JOINT FIRST PLACE ON CUSTOMER DELIGHT IN GIARTE IT XPERIENCE MONITOR

Hilversum, September 15th, 2022 – Xebia’s cloud label Oblivion excels in the Giarte IT Xperience Monitor 2022, achieving a joint first place on Customer Delight and a top 2 ranking for Competence and Client Orientation. Oblivion looks forward to using these above industry average scores from the benchmark to score even better next year.

One of the most important metrics in the Giarte IT Xperience Monitor is the number of “fans” (“yes” and “absolutely” recommendations) – customers who would recommend this company to others. An impressive 95% of the participants would recommend Oblivion. This is far above the industry average of 75%. Other categories in which Oblivion excels are competence (92), adaptability (91), reliability (92) and communication (91). The valuation for their services portfolio is very conclusive as well. This shows from the excellent score of 9.1 for the Platform Engineering services of Oblivion, an 8.6 for Advanced Public Cloud Management and an 8.4 for Cloud Financial Management. Within the segment of Cloud Financial Management, Oblivion was the only participant with enough references to obtain a rating.

“It is the first time Oblivion, on behalf of Xebia, participates in this research. We thank all our customers for the praising results of our AWS-services. Additionally, we will be using this feedback to connect our services even better to the market demands. The acknowledgement of our Cloud Financial Management services is what makes us exceptionally proud. We have been helping companies work cost-efficiently in the cloud ever since 2015. It feels great to share with the industry today how much our customers value this service.” – Jeroen Jacobs, Chief Commercial Team Oblivion.

About Giarte IT Xperience Monitor

The IT Xperience Monitor (ITX) is the annual measurement of customer satisfaction for the services of leading and emerging IT companies in the Dutch market. ITX is a source for reflection and helps IT providers to look forward. It delivers actionable insights and inspiration for their ongoing improvement and customer experience. Every year, through the ITX Monitor report, Giarte presents the most important research results, as well as articles, analyses, and cases. All articles and research information can be found at itx.giarte.com.

About Oblivion (Part of Xebia)

Oblivion is an AWS Premier Consulting Partner and Solution Provider for both managed- and professional cloud services. Our mission is to guide our customers to become self-sufficient and innovative on a successful and effective cloud journey. We do this by designing, planning, migrating, and implementing cloud solutions widely, focussing on knowledge transfer to customers. Oblivion has been part of Xebia since June 2021. Xebia is an IT Consultancy and Software Development Company that has been creating digital leaders across the globe since 2001. With offices on every continent, Xebia helps the top 250 companies worldwide embrace innovation, adopt the latest technologies, and implement the most successful business models. To meet every digital demand, Xebia is organized into chapters. These are teams with tremendous knowledge and experience inAgile, DevOps, Data & AI, Cloud, Software Development, Security, Quality Assurance, LowCode, and Microsoft Solutions. In addition to high-quality consulting and state-of-the-art software, Xebia Academy offers the training that modern companies need to work better, smarter, and faster. Today, Xebia continues to expand through a buy and build strategy. We partner with leading IT companies to gain a greater foothold in the digital space. Find more information on how Xebia is driving innovation at www.xebia.com.

In my role as a Marketing & Sales Specialist at Oblivion I get to combine the best of both worlds: staying on top of the latest cloud developments by listening to our customer’s challenges and using this input to create engaging content.

Explore related posts